DOPRAVA - Služby


ODVOZ ODPADU

  • provádíme odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery
  • základní cena zahrnuje přistavení kontejneru v České Třebové
  • pronájem kontejneru na 3 dny a vyvezení na skládku
  • za následné druhé přistavení a vyvezení je snížená cena

kontejner velký cca 10 m3/ 7t

  • základní cena: 2.100 Kč vč. DPH

Dále je nutno počítat s cenou za uložení na skládce podle hmotnosti a druhu odpadu.V případě přistavení kontejneru na veřejnou komunikaci nebo chodník připomínáme povinnost objednatele zajistit si Rozhodnutí k zvláštnímu užívání místní komunikace nebo chodníku na odboru dopravy a silničního hospodářství na MěÚ Česká Třebová.

 

Strojní zametání komunikací

Silniční samosběr MERCEDES – cena   2.650 Kč/hod. bez DPH

Chodníkový samosběr SCARAB – cena: 1.950 Kč/hod. bez DPH

Chodníkový samosběr KÄRCHER – cena 1.750 Kč/hod. bez DPH