SILNICE - Zimní údržba


Zimní údržba na místních komunikacích v České Třebové, Kozlově, Skuhrově a Svinné se provádí podle plánu zimní údržby, který legislativně vychází z těchto podkladů:

Zákon č.13/1997 sb. zákon o pozemních komunikacích.
Vyhláška č.104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek a chodníků se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti. Správce komunikace podle připraveného plánu zimní údržby zmírní závady ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků ve stanovených časových lhůtách.

Pro termínové zpřesnění účinnosti plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Dispečink zimní údržby

období:
1.11. 2023- 31.3 2024

telefon:
(+420) 737 210 007