ODPADY - Skládka


Skládka TKO Třebovice je majetkem firmy Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Areál skládky je situován ve vzdálenosti cca 1,5 km severo-západně od obce Třebovice mezi železničními tratěmi Brno a Olomouc. Rozprostírá se na katastrálním území obcí Třebovice a Opatov. Skládka o rozloze 5,8 ha je rozdělena do jedenácti samostatných sekcí přibližně stejné velikosti. Jedná se o skládku otevřenou, řízenou, technicky zabezpečenou, opatřenou váhou pro evidenci odpadů.

Skládka byla vyprojektována v roce 1987 a stavebně dokončena v r. 1992, kdy byla rovněž uvedena do provozu. Dále prostor skládky slouží k třídění odpadů a k dočasnému uskladnění některých nebezpečných odpadů.

V současné době jsou zrekultivovány sekce I. – VII., na sekcí VIII. a IX. se provádí rekultivace. Odpad se ukládá do sekce X.. V současné době se připravuje výstavba sekce XI.. Zrekultivované sekce jsou vrtanými studnami a sběrnými plynovody připojeny k čerpací stanici. Tento odplyňovací systém umožňuje vznikající bioplyn spalovat na vysokoteplotní pochodni (fléra).

V prosinci r.2009 byla dokončena výstavba nové provozní budovy včetně sociálního zázemí. V červenci r.2010 byla instalována nová mostní nájezdová váha o délce 15 x 3 m, váživost 50.000 kg.

Skládka a provoz celého areálu je provozován na základě vydaného platného integrovaného povolení, který vydal Krajský úřad Pardubického kraje.