Zimní údržba - Okruhy zimní údržby – chodníky


Okruh zimní údržby CH1
1 Na Splavě (prioritní)
2 sídliště Lhotka
3 sídliště Lhotka – ke strážnímu domku
provádí MULTICAR
 
Okruh zimní údržby CH2
1 sídl. Borek
2 Semanínská
3 Semanínská k podchodu 019
4 Semanínská k podchodu CZ LOKO
5 Kozlovská
6 Sadová (prioritní)
7 park Javorka
8 Matyášova
9 Litomyšlská
10 Českých Bratří
11 Kubelkova
12 Jelenice
13 Tykačova
14 U Teplárny
15 Palackého
16 Ústecká
17 U Stadionu
18 Truby –  U Stadionu
19 Dr. E. Beneše
20 Moravská
21 Kobylí důl
22 sídl. Křib
23 Bezděkov okolo řeky
24 park Zámostí
25 Na Křibě
provádí MULTICAR
 
Okruh zimní údržby CH3
1 Sadová
2 náměstí J.Pernera
3 sídl. Trávník
4 Litomyšlská
5 Masarykova
6 Pernerova
7 “Čtverec”
8 Na Trubech
9 Truby – bytový komplex
10 J. Drobného
11 Krátká
12 Tyršovo náměstí
13 Habrmanova
14 Nové náměstí
15 Na Strouze
16 Václavská
17 Felixova
18 Pražského
19 Nádražní
20 Staré náměstí
21 Riegrova
22 Moravská
23 Moravská – bytový komplex
24 V Lukách
25 Slovanská
provádí MULTICAR
 
Okruh zimní údržby CH4
1 Dr.E.Beneše (prioritní)
2 Hýblova (prioritní)
3 Pražského (prioritní)
4 Chorinova (prioritní)
5 Klácelova (prioritní)
6 Riegrova (prioritní)
7 Moravská (prioritní)
8 Ústecká (prioritní)
9 Lhotka (prioritní)
10 Slovanská
11 Vinohradská
12 Komenského
13 Nádražní (prioritmí)
14 Felixova
15 Mlýnská
16 Litomyšlská
17 Podbranská
18 Husova
19 Dukelská
20 Havlíčkova
21 Palackého
22 Čechova
23 S.K.Neumanna
24 Nerudova
provádí malotraktor
 
Okruh zimní údržby CH5
1 Sadová (prioritní)
2 nám. Jana Pernera (prioritní)
3 Nádražní (prioritní)
4 Pražského (prioritní)
5 Nové náměstí (prioritní)
6 Tylova
7 Broulíkova
8 Brožíkova
9 Alešova
10 V Lukách
11 Bří Hubálků
12 Na Křibě
13 Zapského
14 Bří Čapků
15 Cechovní
16 Chelčického
17 sídl. Křib
18 Bezděkov
19 park Bezděkov
20 Podbranská
21 Chmelnice
22 U Kostelíčka
23 Břízky
24 U Starého hřbitova
25 Lidická
26 Zámostí
27 Hřbitovní
28 Jižní
29 V Zahrádkách
30 Na Slunečné
31 krematorium
provádí malotraktor
 
Okruh zimní údržby CH6
1 Úzká
2 U Rybníčka
3 Zahradní
4 U Javorky
5 Čelakovského
6 B. Němcové
7 Pod Horami
8 Horská
9 Českých Bratří
10 V. Nejedlého
11 Volákova
12 Rybičkova
13 Na Výšině
14 Rösslerova
15 Lesní
16 Příční
17 Kubelkova
18 Tykačova
19 Prokopova
20 Žižkova
21 Krále Jiřího
22 Kollárova
23 Pod Březinou
24 Husova
25 J. Pácla
26 U Teplárny
27 Vily
28 Na Milíři
29 Táborská
30 Jiráskova
31 Truby
provádí malotraktor
 
Okruh zimní údržby CH7
1 Hýblova
2 Chodník a schody u sv.Kateřiny
3 Chodník Na Kopečku
4 Chodník sídliště Trávník za čp.1984-1985
5 Chodník spojnice Na Milíři – Vily
6 Chodník v podchodu u Červeňáku
7 Chodník Václavská za čp.608
8 Moravská
9 Na Trubech
10 Náměstí J.Pernera
11 Nové náměstí
12 Podchod u KORADO
13 Schody na sídlišti Lhotka a Trávník 3x
14 Schody na Skalce
15 Schody Nádražní ulice
16 Schody Nám. J. Pernera
17 Schody Nové náměstí  –  3x
18 Schody Tylova
19 Schody u Malé scény
20 Schody u Václava
21 Schody v parku Čs. Legií
22 Schody v podchodu k Semanínu – 2x
23 Schody v podchodu u Červeňáku
24 Smetanova
25 U Spořitelny
provádí veřejná zeleň