ODPADY - Odvoz odpadu


Do sběrných nádob patří:
vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají již vytřídit.

Do sběrných nádob nepatří:
sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, nebezpečný odpad (např. ropné látky, nátěrové hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie a akumulátory), uhynulá zvířata, stavební odpad, zemina, bio odpad (listí, tráva, ovoce. větve).

Majitel nemovitosti odpovídá za:

  • nádoby na komunální odpad (popelnice a kontejnery), které musí být v pořádku, to znamená např. uzavíratelné a neděravé
  • pořádek v okolí nádob na odpad
  • obsah nádob
  • přistavování nádob k vyprázdnění na nezbytně nutnou dobu na veřejně přístupný a pro svozovou techniku dostupný pozemek

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU ČESKÁ TŘEBOVÁ 2024