ODPADY - Odvoz odpadu


Do sběrných nádob patří:
vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají již vytřídit.

Do sběrných nádob nepatří:
sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, nebezpečný odpad (např. ropné látky, nátěrové hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie a akumulátory), uhynulá zvířata, stavební odpad, zemina, bio odpad (listí, tráva, ovoce. větve).

Majitel nemovitosti odpovídá za:

  • nádoby na komunální odpad (popelnice a kontejnery), které musí být v pořádku, to znamená např. uzavíratelné a neděravé
  • pořádek v okolí nádob na odpad
  • obsah nádob
  • přistavování nádob k vyprázdnění na nezbytně nutnou dobu na veřejně přístupný a pro svozovou techniku dostupný pozemek 

 

TERMÍNY SVOZŮ

PONDĚLÍ  

Dr. E. Beneše, Lhotka, Táborská, Palackého, Jirásková, Dukelská, U Teplárny, Ústecká, U Stadionu, Nerudova, Na Skalce, Kyralova, S.K. Neumana, Vily, Čechova, Luční, Husova po hasiče, Krátká, Havlíčková, Kozlov, Svinná, Skuhrov a chatové oblasti (od dubna do října)

ÚTERÝ

Moravská – hl.silnice, Na Splavě, Nádražní od Riegrova po terminál , Tyršovo náměstí, Českých Bratři, Dr. Voláka, Víta Nejedlého, Rösslerova, Lesní, Tykačova – město, Kubelkova – město, Rybičkova, Broulíkova, Tykačova – Parník, Bezručova, Krále Jiřího, Na Výšině, Příční, Matyášova, U Rybníčka, Zahradní, U Javorky, Čelakovského, Pod Horami, Horská, Farská, Ve Stráni, Pod Březinou, Kovárna Jindra, Kollárova, Pod Poklonou, B. Němcové, Vinohradská, Komenského, Tylova, Slovanská, Brožíkova, Alšova, Dvořákova, Bří Hubálků, V Lukách, Hřbitovní – Parník, Prokopova, Žižkova

STŘEDA

Bezručovo náměstí, Nádražní od Riegrova po Staré náměstí, Pražského, Moravská, Chorinova, Staré náměstí, Klácelova, Hýblova, U Spořitelny, Litomyšlská, U Koupaliště, Smetanova, Nové náměstí, Na Strouze, Mlýnská, U Pily, Sadová, Felixova, Kozlovská, Semanínská, Semanín, Rybník

ČTVRTEK

Zapského, Cechovní, Na Křibě, U Podhorky, Bří Čapků, Chelčického, Nábřeží Míru, Školní, Podbranská, Na Chmelnici, Benátky, Husova – od hasičů k Diskontu, J. Pácla, Grégrova, Pazouška, Větrná, Kateřinská, U Dvora, Břízky, U Starého hřbitova, Na Kopečku, U Kostelíčka, Lidická, Bezděkov, Domov důchodců, V Zahrádkách, Polní, Na Slunečné, Jižní, Hřbitovní, Masarykova, „Červeňák“, Tkalcovská, J. Drobného, Truby, Pernerova, Habrmanova, Tyršova čtvrť, Lhotka – stará zástavba, Lhotka – Kojovec

PÁTEK

Sídliště Trávník, Křib, Lhotka, U Stadionu, Třebovice