OSVĚTLENÍ - O středisku


Středisko veřejného osvětlení zajišťuje správu sítě veřejného osvětlení a údržbu světelné signalizace ve městě Česká Třebová a přidružených obcí (Kozlov, Svinná, Skuhrov). K této činnosti je vybaveno speciální montážní plošinou na podvozku IVECO – MP 16.

Pracovní náplň střediska:

 • zřizování, údržba a oprava veřejného osvětlení, údržba dopravní světelné signalizace
 • odstraňování zjištěných závad a poruch VO
 • výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
 • údržba rozvaděčů RVO a práce spojené s jejich provozem
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch na VO
 • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
 • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel a rozvaděčů VO
 • opravy venkovního vedení VO
 • opravy a údržba slavnostního osvětlení města
 • vánoční osvětlení a výzdoba města
 • oprava a údržba osvětlení veřejných podchodů a podjezdů

Trasování, vyhledávání podzemního vedení nn/vn, vyhledávání podzemních poruch na kabelech nn/vn

 • za první započatou hodinu se účtuje 2000,- kč bez DPH
 • každá další započatá hodina je účtována 400,- kč bez DPH
 • doprava se účtuje mimo Českou Třebovou za km 9,- kč bez DPH