ODPADY - Sběrný dvůr


Na základě “Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová” ze dne 13.9.2021 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem dochází ke zpoplatnění všech stavebních odpadů od 1.1.2022 ve sběrném dvoře:

Oznámení – azbest

Stáhnout (PDF, 383KB)

Platba: v hotovosti a prostřednictvím platební karty.

Tento odpad musí být přivezen samostatně !!!