ODPADY - KOMPOSTÁRNA


Otázky:

Jak nejlépe kompostovat v bytě? Je lepší skladovat kompost v papírové tašce a jednou za 2 týdny ho odvést do sběrného dvora nebo si pořídit vermikompostér?

 • V České Třebové jsou rozmístěny hnědé sběrné nádoby na bioodpad. V bytě lze kompostovat jedině pomocí malého kompostéru (může být vermikompostér – ale starost o žížalky může být náročnější). Jinak nejlépe na zahrádce za domem. Je možné si také zdarma vypůjčit nádobu na bioodpad a ta Vám bude následně jednou za 14 dní vyvážena od Vašeho domu. Nádoby si můžete objednat na městském úřadě v České Třebové – odbor životního prostředí.

Patří do sběrných nádob na bioodpad stejný odpad jako do domácího kompostéru?

 • Ve své podstatě ano. Závisí si na tom, jaké koncové zařízení jej zpracovává. V České Třebové se vozí bioodpad na kompostárnu Třebovice a tudíž ve sběrných nádobách nesmí být kromě jiných příměsí i bioodpady živočišného původu.

Můžu na kompost házet skořápky od vajíček a slupky od ovoce?

 • Vaječné skořápky pozitivně působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se však rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit. Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Citrusové plody se převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné. V menším množství tedy citrusové slupky můžeme kompostovat.

Můžu do kompostu hodit plesnivé potraviny?

 • Jablka (ale i další ovoce) napadené monilií lze kompostovat za předpokladu, že vznikne kompost strukturou podobný zemině. Monilie nedokáže přežít volně v půdě (po rozkladu jablka či jiného ovoce zaniká). Problém by mohl nastat v případě, že nebudete správně kompostovat, tj. ovoce se úplně nerozloží, pak může docházet k šíření plísně, a to vašemu kompostu může uškodit.

Můžu zbytky potravin skladovat v sáčku z kompostovatelného plastu a pak je i se sáčkem vyhodit na kompost?

 • Ne, není to možné, tyto výrobky se převážně nedokážou rozložit na úplně malé kousky a pak to činí velké problémy jak v domácích kompostérech, tak v průmyslových kompostárnách. Když dojde k rozpadu na malé kousky, tak v kompostu zůstávají mikro plasty, které už nikdo z kompostu nedostane.

Co do kompostu patří?

 • Organické zbytky rostlinného původu z domácnosti a ze zahrady
  • Odřezky a slupky od ovoce a zeleniny, jádřince, pecky
  • Vylouhované čajové lístky a kávová sedlina
  • Skořápky od vajíček
  • Zbytky pokojových rostlin a řezaných květin
  • Plevele ze záhonků
  • Drny se zeminou, posečená tráva, listí, spadané ovoce
  • Dřevní štěpka, větve, hobliny a piliny z neošetřeného dřeva, kůra, dřevěný popel –        Kompostovatelné stelivo býložravých mazlíčků (seno, sláma)

Co do kompostu nepatří?

 • Organické zbytky živočišného původu
  • Maso a masné výrobky, kosti, kůže, ryby
  • Mléko a mléčné výroby
  • Kuchyňský olej, tuky
  • Exkrementy vašich mazlíčků, pokud nejsou býložraví
  • Uhynulá zvířata
  • Peří, chlupy, vlasy
  • Plastové čajové sáčky
  • Cigaretové nedopalky
  • Popel a uhlí
  • Veškeré obaly, všechny typy sáčků, noviny, kapesníky, pleny
  • Plasty, sklo, kovy, směsný komunální odpad
  • Kamení, stavební odpad
  • Textil
  • Nábytek
  • Natřené, nebo nějak ošetřené dřevo
  • Dřevotříska, překližka apod
  • a další biologicky nerozložitelné suroviny