OSVĚTLENÍ - Hlášení závad na osvětlení


  Lokalita (vyžadováno)

  Ulice

  Číslo popisné

  Číslo V.O.

  Typ závady

  Poznámka

  Nahlásil (jméno, příjmení - vyžadováno)

  E-mail (vyžadováno)