SILNICE - Správa komunikací


Náplň práce střediska komunikace:

 • zprostředkování výstavby nových komunikací a chodníků vč. uzavírky, stavebního povolení a dozoru staveb v lokalitě města a přidružených obcí dle rozhodnutí zastupitelstva města letní údržba komunikací
 • zimní údržba komunikací výspravy výtluků v asfaltových površích
 • opravy prašných komunikací
 • opravy dlážděných povrchů
 • výstavba nových a opravy stávajících odvodňovacích zařízení na místních komunikacích
 • výstavba nového a údržba stávajícího dopravního značení místních komunikací
 • údržba městského mobiliáře a dětských hřišť
 • povolování překopů chodníků, komunikací a veřejných ploch
 • vydávání vyjádření k projektům, domovním sjezdům, pokládce inženýrských sítí, výstavby rodinných domů a zpevněných ploch

Potřebné doklady pro vydání vyjádření

 • žádost volnou formou
 • situaci uvažované stavby
 • projektová dokumentace

Žádost včetně dokladů je možné zaslat na email tomas.adamek@ekobi.cz

Kontakty:

e-mail:
libor.stransky@ekobi.cz – p. Libor Stránský (vedoucí )
tomas.adamek@ekobi.cz – p. Tomáš Adámek (vyřizování překopů)

telefon:
(+420) 731 449 804 – p. Libor Stránský (vedoucí)
(+420) 731 449 805 – p. Tomáš Adámek (vyřizování překopů)
(+420) 737 210 007 – dispečink zimní údržby (listopad – březen)

pracovní doba:
Pondělí – pátek:  6:00 – 14:30 hod