O NÁS - O nás


Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
IDS vm9prxe
IČ 64827500  DIČ CZ64827500
info@ekobi.cz
(+420) 731 449 810

společnost založena:
v roce 1995 transformací příspěvkové organizace Technické služby města Česká Třebová(zápisem u KS v HK 19.12.1995, odd. C, vložka 9386)

společníci:
100% vlastníkem je město Česká Třebová

jednatel:
p. Zdeněk Řehák

členění:
divize komunální (5 středisek)
divize odpadového hospodářství (3 střediska)
divize sportovní (4 střediska)
správa společnosti

zajišťujeme:
– celoroční údržbu místních komunikací
– montáž a opravy veřejného osvětlení
– údržbu světelné signalizace
– údržbu veřejné zeleně
– sběr a svoz odpadů
– údržbu a opravy dopravního značení a městského mobiliáře
– správu hřbitovů
– správu plakátnic včetně výlepu

provozujeme:
– skládku TKO Třebovice
– sběrný dvůr
– zimní stadion
– krytý plavecký bazén
– SKI areál Peklák
– Bike park Peklák
– multifunkční dopravní terminál na náměstí Jana Pernera

nabízíme:
– přistavení a odvoz velkokapacitních kontejnerů
– uložení odpadů na skládce TKO Třebovice
– práce s vysokozdvižnou plošinou
– strojní čištění komunikací