O NÁS - O nás


Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
IDS vm9prxe
IČ 64827500  DIČ CZ64827500
info@ekobi.cz
(+420) 731 449 810

společnost založena:
v roce 1995 transformací příspěvkové organizace Technické služby města Česká Třebová(zápisem u KS v HK 19.12.1995, odd. C, vložka 9386)

společníci:
100% vlastníkem je město Česká Třebová

jednatel:
p. Martin Brejcha

členění:
divize komunální (5 středisek)
divize odpadového hospodářství (3 střediska)
divize sportovní (4 střediska)
správa společnosti

zajišťujeme:
– celoroční údržbu místních komunikací
– montáž a opravy veřejného osvětlení
– údržbu světelné signalizace
– údržbu veřejné zeleně
– sběr a svoz odpadů
– údržbu a opravy dopravního značení a městského mobiliáře
– správu hřbitovů
– správu plakátnic včetně výlepu

provozujeme:
– skládku TKO Třebovice
– sběrný dvůr
– zimní stadion
– krytý plavecký bazén
– SKI areál Peklák
– Bike park Peklák
– multifunkční dopravní terminál na náměstí Jana Pernera

nabízíme:
– přistavení a odvoz velkokapacitních kontejnerů
– uložení odpadů na skládce TKO Třebovice
– práce s vysokozdvižnou plošinou
– strojní čištění komunikací

 

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

1. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

2. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

Informace k aplikaci povinností dle zákona 171/2023 Sb.

Společnost Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 64827500, jako povinný subjekt k zavedení vnitřního oznamovacího systému dle zákona 171/2023 Sb., níže informuje:

Společnost Eko Bi s.r.o. dle zákona 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů má vytvořen vnitřní organizační systém a samostatnou směrnici.

Příslušná osoba pověřená vedením této agendy je za společnost Eko Bi s.r.o. je Iva Bílková, tel: +420 731 449 801, zabezpečená e-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@ekobi.cz.

Oznámení dle zákona 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů může oznamovatel provést také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10 prostřednictvím oznamovacího systému dostupného na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz nebo tel. 221 997 840. Oznamovatel může taktéž podat oznámení orgánu veřejné moci dle jiných příslušných právních předpisů. Přijímání a vyřizování oznámení podaných přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR upravuje zákon, kdy bližší a relevantní informace jsou uveřejněny taktéž na shora uvedených webových stránkách ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost Eko Bi s.r.o.  nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.