HŘBITOVY - Informace a poplatky


UPOZORNĚNÍ

Pohřební služba Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na ulici Hřbitovní 1160 zahájila provoz dne 29.10.2019. V kanceláři pohřební služby je možno v provozní době zařizovat realizaci smutečních vzpomínek. Do prostor pohřební služby a krematoria je přestěhována rovněž i správa hřbitovů.

Provozní doba:
Po – Pá     7:00 – 15:30 hodin

p. Kateřina Dudlová
referentka pohřební služby – tel. (+420) 733 615 000
katerina.dudlova@ekobi.cz

Ing. Veronika Cinková
vedoucí střediska hřbitovy – tel. (+420) 739 613 129
veronika.cinkova@ekobi.cz

Městský hřbitov byl založen v roce 1905. Dříve bývali zesnulí z České Třebové a okolních obcí pohřbíváni na hřbitově kolem farního kostela sv. Jakuba Většího. Ten byl, stejně jako řada jiných hřbitovů položených uvnitř měst, zrušen nařízením císaře Josefa II. Druhým českotřebovským pohřebištěm byl prostor v okolí rotundy s. Kateřiny, kde se pohřbívalo právě až do zřízení nového městského hřbitova.

Vlastníkem pohřebišť je Město Česká Třebová, IČ: 00278653 se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, PSČ 560 02 zastoupené na základě Smlouvy o správě veřejných pohřebišť ze dne 21.12.2005 společností Eko Bi s.r.o., IČ: 64827500 se sídlem Semanínská 2050, PSČ 560 02.

Společnost EkBi s.r.o. zajišťuje správu hřbitovů:

  • Městský hřbitov
  • Parník
  • Lhotka
  • Svinná
  • Kozlov
PROVOZNÍ DOBA NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ
DUBEN – ŘÍJEN7:00 – 20:00 hod.
LISTOPAD – BŘEZEN8:00 – 17:00 hod.
2.11, 24.12., 31.12.8:00 – 20:00 hod.
Hřbitovy na Parníku a Lhotce, dále v Kozlově, Svinné a Skuhrově se neuzavírají.

POPLATKY:

Cena se skládá ze dvou položek:

  • nájemné, které je stanoveno usnesením Rady města č. 904 ze dne 11.12.2002 a pro všechny hřbitovy činí  7 Kč/ m2/ rok
  • částka za služby s nájmem spojené (sekání travnatých ploch, výhrab spadaného listí, údržba zeleně, odvoz a likvidace odpadu, spotřeba vody, provoz WC)

Městský hřbitov 90Kč/ rok

Parník, Lhotka, Svinná, Kozlov 75 Kč/ rok

Poplatky se stanovují na dobu 10 let.

CENÍK VZPOMÍNEK    
rozvoz a výlep vzpomínky1 ks20,- Kč
tisk vzpomínky navíc1 ks 5,- Kč
celkem 11 vývěsních skříněk v České Třebové