HŘBITOVY - Informace a poplatky


UPOZORNĚNÍ

Pohřební služba Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na ulici Hřbitovní 1160 zahájila provoz dne 29.10.2019. V kanceláři pohřební služby je možno v provozní době zařizovat realizaci smutečních vzpomínek. Do prostor pohřební služby a krematoria je přestěhována rovněž i správa hřbitovů.

Provozní doba:
Po – Pá     7:00 – 15:30 hodin

p.Lucie Šemberová
referentka pohřební služby – tel. (+420) 733 615 000
lucie.semberova@ekobi.cz

p. Kateřina Dudlová – mateřská dovolená
referentka pohřební služby
katerina.dudlova@ekobi.cz

Ing. Veronika Cinková
vedoucí střediska hřbitovy – tel. (+420) 739 613 129
veronika.cinkova@ekobi.cz

Městský hřbitov byl založen v roce 1905. Dříve bývali zesnulí z České Třebové a okolních obcí pohřbíváni na hřbitově kolem farního kostela sv. Jakuba Většího. Ten byl, stejně jako řada jiných hřbitovů položených uvnitř měst, zrušen nařízením císaře Josefa II. Druhým českotřebovským pohřebištěm byl prostor v okolí rotundy s. Kateřiny, kde se pohřbívalo právě až do zřízení nového městského hřbitova.

Vlastníkem pohřebišť je Město Česká Třebová, IČ: 00278653 se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, PSČ 560 02 zastoupené na základě Smlouvy o správě veřejných pohřebišť ze dne 21.12.2005 společností Eko Bi s.r.o., IČ: 64827500 se sídlem Semanínská 2050, PSČ 560 02.

Společnost EkBi s.r.o. zajišťuje správu hřbitovů:

  • Městský hřbitov
  • Parník
  • Lhotka
  • Svinná
  • Kozlov
PROVOZNÍ DOBA NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ
DUBEN – ŘÍJEN7:00 – 20:00 hod.
LISTOPAD – BŘEZEN8:00 – 17:00 hod.
2.11, 24.12., 31.12.8:00 – 20:00 hod.
Hřbitovy na Parníku a Lhotce, dále v Kozlově, Svinné a Skuhrově se neuzavírají.

POPLATKY:

Cena se skládá ze dvou položek:

Městský hřbitov 170 Kč/ rok

Parník, Lhotka 150 Kč/ rok

Kozlov, Svinná 120 Kč/rok

Poplatky se stanovují na dobu 10 let.

VZPOMÍNKY
Výlep a stylizace smutečních vzpomínek balíček 11 ks310 Kč
Smuteční vzpomínka 1 ks33 Kč
Smuteční vzpomínka 1 ks bez výlepu7 Kč
Vzpomínka - Českotřebovský zpravodaj400 Kč
Výlep smuteční vzpomínky - vlastní17 Kč
uvedené ceny jsou vč. 21% DPH

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

1. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

2. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.