HŘBITOVY - Pohřební služba a krematorium


POHŘEBNÍ SLUŽBA A KREMATORIUM
ČESKÁ TŘEBOVÁ

Hřbitovní 1160

560 02 Česká Třebová

e-mail: krematorium@ekobi.cz

pro převoz zesnulých a případné dotazy volejte kdykoliv

tel. +420 733 615 000

Pracovní doba
Po – Pá 7:00 – 15:30 hod.

Důležité informace

Sjednání smutečního rozloučení trvá cca 90 minut, proto doporučujeme domluvit si telefonicky schůzku na konkrétní čas, po který se Vám budeme po celou dobu plně věnovat tel: 733 615 000.

Úmrtí blízké osoby je vždy velmi bolestivá a citlivá událost, abychom Vám alespoň částečně pomohli tuto tíživou situaci usnadnit, vypsali jsme pro Vás základní informace, které Vám mohou pomoci.

Úmrtí doma

Pokud nastalo úmrtí doma, je nezbytné přivolat praktického lékaře, případně rychlou záchrannou službu. Lékař vystaví „List o prohlídce zemřelého“.

Teprve poté, je možný transport zemřelého pohřební službou. Tento převoz je možné zajistit naší pohotovostní službou 24 hod. denně, na telefonním čísle 733 615 000.

Rodina může zesnulého obléci nebo připravit vhodné oblečení, které donese s sebou do pohřební služby.

Úmrtí v nemocnici, DD a dalším zdravotnickém zařízení

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zesnulého je v tomto případě vhodné donést až do pohřební služby.

Kdy a kde objednat poslední rozloučení

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zařídí důstojné rozloučení s jejich zesnulým a vše, co s tím souvisí.

Sjednat smuteční rozloučení je možné v naší kanceláři pohřební služby, ul. Hřbitovní 1160, Česká Třebová v pracovní době Po – Pá 7:00 – 15:30 hod.

Potřebné doklady a doporučení k objednání pohřbu/kremace:

 • Občanský průkaz vypravitele.
 • Občanský průkaz zemřelého (pokud ho máte u sebe).
 • Oblečení pro zemřelého.
 • Fotografie zemřelého – k vytvoření smutečního oznámení.

 Zaopatření lidského těla spočívá:

 • oblečení do šatů či rubáše,
 • úprava těla zemřelého,
 • pietní uložení do konečné rakve.

Pohřbením se rozumí uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu.

Veřejné pohřebiště je prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky, úložiště jednotlivých uren nebo vsypové louky.

Financování pohřbu

Financování pohřbu je u nás možné hotovostní platbou nebo bankovním převodem. Peněžní záloha se v naší pohřební službě nevybírá.

Potvrzení do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje na:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den v případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchyně, švagra
  a švagrové, snachy a zetě. (Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.),
 • pokud pohřeb zařizujete máte nárok na 1 placený den volna vždy.

Provozovatel

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ 64827500, DIČ CZ64827500