ODPADY - Barevné kontejnery


Žluté kontejnery na plasty
Slouží k uložení sešlápnutých čistých lahví od nápojů, obalů od plastových výrobků. Nepatří sem plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea, automobilové plasty, polystyren nebezpečné odpady. Svoz se provádí každý týden v pondělí.

Bílé kontejnery na bílé sklo
Slouží pro uložení čirého neznečištěného obalového skla. Nepatří sem sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní AUTOSKLA, zrcadla, porcelán, keramika, tabulové okenní sklo! Svoz se provádí nepravidelně dle naplnění kontejneru.

Zelené kontejnery na sklo
Slouží pro uložení barevného neznečištěného obalového tabulového skla. Nepatří sem sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní AUTOSKLA, zrcadla, porcelán, keramika. Svoz se provádí nepravidelně dle naplnění kontejneru.

Modré kontejnery na papír
Sem patří noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, kartony, lepenka, krabice od nápojů. Nepatří sem mastný papír, mokrý, znečištěný zbytky potravin, voskový papír, kopíráky. Svoz se provádí každý týden ve čtvrtek.


Seznam stanovišť barevných kontejnerů:

1. Bezděkov u železného mostu
2. Ulice Bří Čapků u pivnice
3. Ulice Českých bratří naproti čp. 1183
4. Ulice Habrmanova u prodejny potravin
5. Lhotka autobusová zastávka Na Špici
6. Lhotka u pneuservisu
7. Lhotka vedle restaurace U Frajdlů
8. Sídliště Lhotka u autobusové zastávky
9. Sídliště Lhotka u čp. 193
10. Sídliště Lhotka mezi čp. 201 a 202
11. Ulice Mlýnská za čp. 1753
12. Ulice Moravská u prodejny potravin
13. Sídliště Borek naproti čp. 2028
14. Sídliště Borek u čp. 1815
15. Sídliště Křib u čp. 1808
16. Sídliště Trávník u čp. 1980
17. Ulice B. Němcové u bývalé prodejny
18. Ulice Dr. E. Beneše nad čp. 603
19. Ulice Dr. E. Beneše u prodejny potravin
20. Ulice Husova naproti restaurace Za Vodou
21. Ulice Krále Jiřího u prodejny potravin Brázdov
22. Ulice Kubelkova u prodejny potravin
23. Ulice Kyralova u ZŠ Ústecká
24. Ulice Masarykova nad ZŠ Habrmanova
25. Ulice Chmelnice u prodejny potravin
26. Ulice U Stadionu u čp. 579
27. Ulice Na Slunečné parkoviště pod krematoriem
28. Ulice Na Splavě u č.p. 170
29. Ulice Nádražní u prodejny drogerie
30. Ulice Pod Březinou naproti čp. 545
31. Ulice Slovanská křižovatka s ulicí Tylova
32. Ulice Tykačova u čp. 1654
33. Ulice Sadová mezi č.p. 303 a 289
34. Ulice Felixova u autoškoly Drumel
35. Ulice Masarykova za DPS „Červeňák“
36. Ulice V Břízkách u křižovatky s ul. Kateřinská
37. Trávník na parkovišti pod čp. 1993
38. Kateřinská sídliště RD – u kruhového objezdu
39. Ulice Grégrova křižovatka ul. J.Pácla a Grégrova
40. ZŠ Habrmanova u jídelny
41. ZŠ Nádražní parkoviště u Kulturního centra
42. ZŠ Ústecká u tělocvičny
43. Nábřeží Míru u parkoviště BöHM PLAST-TECHNIK a. s.
44. Ulice Lidická u transformátoru
45. Pod Kobylím dolem u parku v Bezděkově
46. Ulice Husova naproti Tovospolu
47. Ulice Benátky parkoviště u čp. 2041
48. Ulice U Teplárny parkoviště u krytého bazénu
49. Ulice S.K.Neumanna na rohu u ulice U Teplárny
50. Ulice Prokopova cesta na Peklák
51. Ulice Rybičkova naproti domu čp. 317
52. Ulice Na Výšině u transformátoru
53. Ulice Podbranská parkoviště u Tyršova nám.
54. Ulice Podbranská naproti čp. 586
55. Ulice U Rybníčka u parku Javorka
56. Ulice V Lukách u garáží
57. Ulice F.V.Krejčího za VDA
58. Skuhrov střed obce
59. Svinná střed obce
60. Kozlov střed obce