Informace k aplikaci povinností dle zákona 171/2023 Sb.

Napsáno 2.10.2023

Společnost Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 64827500, jako povinný subjekt k zavedení vnitřního oznamovacího systému dle zákona 171/2023 Sb., níže informuje:

Společnost Eko Bi s.r.o. dle zákona 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů má vytvořen vnitřní organizační systém a samostatnou směrnici.

Příslušná osoba pověřená vedením této agendy je za společnost Eko Bi s.r.o. je Iva Bílková, tel: +420 731 449 801, zabezpečená e-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@ekobi.cz.

Oznámení dle zákona 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů může oznamovatel provést také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10 prostřednictvím oznamovacího systému dostupného na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz nebo tel. 221 997 840. Oznamovatel může taktéž podat oznámení orgánu veřejné moci dle jiných příslušných právních předpisů. Přijímání a vyřizování oznámení podaných přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR upravuje zákon, kdy bližší a relevantní informace jsou uveřejněny taktéž na shora uvedených webových stránkách ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost Eko Bi s.r.o. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.