MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Napsáno 19.3.2020

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášenými opatřeními vlády ČR, Vás žádáme, abyste respektovali všechna omezení a byli tak zodpovědní ke svému okolí, k sobě i ke svým blízkým. Jedině tak lze předcházet případnému přenosu onemocnění COVID-19 i v našem městě.

Tímto Vás žádáme co nejvíce minimalizovat osobní kontakt s pohřební službou Česká Třebová ve věci smutečních vzpomínek a vyřizování agendy správy hřbitovů.

Ty je možno objednat telefonicky 733 615 000 nebo emailem krematorium@ekobi.cz

Dále maximálně doporučujeme uskutečňovat smuteční obřady pouze v úzkém kruhu rodinném do počtu 30 osob.