OMEZENÍ PROVOZU SKLÁDKY

Napsáno 25.5.2023

V pondělí dne 29.5.2023 bude z důvodu cejchování vah omezen provoz skládky TKO Třebovice.
Děkujeme za pochopení.