OSVĚDČENÍ o přínosu pro životní prostředí

Napsáno 13.2.2023

Společnost Eko Bi s.r.o.  získala osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022.

Tento certifikát jsme získali za předání k následné recyklaci celkem 1045 kg!! odpadních baterií. Z tohoto množství bylo dalším zpracováním získáno cca 784 kg!! druhotných surovin. Tyto druhotné suroviny budou dále využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme občanům za odpovědný přístup k životnímu prostředí.

Sběrem baterií přispíváme k čistšímu ovzduší a lepší kvalitě vodních zdrojů. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.