POZASTAVENÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Napsáno 12.10.2018

Z důvodu poruchy malého svozového vozidla je pozastaven svoz komunálního odpadu. Vzhledem k závažnosti poruchy nelze předem stanovit termín náhradního svozu. Proto žádáme občany, aby nevyvezené odpadové nádoby ponechali na stanovištích. V případě nutnosti budou během náhradního svozu odvezeny i igelitové pytle.

Děkuje za pochopení