PROVOZ ZBĚRNÉHO DVORU

Napsáno 2.3.2021

Sběrný dvůr je nadále v provozu. Při jeho návštěvě dbejte pokynů obsluhy.