UPOZORNĚNÍ

Napsáno 21.5.2020

Náhradní svoz odpadu za čtvrtek 28.5.2020 bude proveden v pondělí 1.6.2020 . Jedná se o svoz odpadu prováděný malým vozidlem IVECO.