UPOZORNĚNÍ

Napsáno 21.10.2020

Upozorňujeme občany, že do sběrného dvoru je povolen současný vstup max. 2 osob. Dbejte pokynů obsluhy. Děkujeme za pochopení.