UPOZORNĚNÍ

Napsáno 13.1.2022

Od 1.1.2022 jsou stavební a demoliční odpady na sběrném dvoře přijaty od občanů Města Česká Třebová za úplatu. Seznam odpadů a ceny jsou uvedeny v ceníku. Platba v hotovosti.“