ODPADY - Chatové oblasti


Svoz je zajišťován od dubna do konce října 1 x týdně, a to vždy v pondělí. V období vegetačního klidu (listopad-březen) je nutné odpad odložit ve sběrných dvorech.

Do sběrných nádob patří:
vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácností, které se nedají již vytřídit.

Do sběrných nádob nepatří:
sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, nebezpečný odpad (např. ropné látky, nátěrové hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie a akumulátory), uhynulá zvířata, stavební odpad, zemina, bio odpad (listí,tráva,ovoce, větve) !!!

Svozová místa:

 1. Hliníky – naproti chatě ZO Hliníky, Skuhrovká pole, Skuhrovská
 2. Studená hůra – u složiště dřeva Studená hůra, U třetích dolů
 3. Serpentiny – vjezd k vodojemu Serpentiny, U Semanína, Kozlovská, Javorka
 4. Serpentiny – střed Serpentiny, Sahara, Ke Kozlovu, Pod Kozlovem
 5. Serpentiny – zastávka autobusu Sahara, Ke kozlovu, Pod Kozlovem
 6. Serpentiny – odbočka Na Krokvích Na Krokvích, Kozlov, Pod Kozlovem,
 7. Ke Kozlovu, Serpentiny
 8. Amfiteátr – parkoviště Sahara, Javorka, Pod Horami, Robův kopec, Poklona, Nad ústřednou, Farská
 9. Farská – u křížku Pod Horami, Farská, Hory
 10. Litomyšlská – u retenční nádrže Nad Koupalištěm, Hory, Pod Horami
 11. U koupaliště – parkoviště Nad Koupalištěm, Jelenice
 12. Č.Bratří – nad novinovým stánkem Nad Koupalištěm, Jelenice
 13. Lesní – u trafostanice Jelenice
 14. Tykačova – pod fotbalovým hřištěm Parník, Jelenice, Na Orlíkem, Habeš, Brázdov, pod Habeší
 15. U hřbitova na Parníku Pod Habeší, Parník, Brázdov
 16. Benátky – sběrný dvůr Benátky
 17. Lhotka – u prodejny nábytku Hluboček
 18. Bezděkov – odbočka V Úvoze Podhorka, Bezděkov
 19. Parník – letiště U Floriána, Březiny
 20. Nad Orlíkem Parník, Habeš, Pod Habeší