SPORT - Atletický stadion


Nové řešení atletického stadionu obsahuje fotbalové hřiště rozměrů 105 x 68 m s přírodním trávníkem, atletický ovál 400 m s běžeckou rovinkou a odbočkou s vodním příkopem s umělým tartanovým povrchem modré barvy. Součástí atletického stadionu jsou sektory technických disciplín pro vrh koulí, pro hod oštěpem, pro skok o tyči, pro skok vysoký, pro skok daleký a trojskok s jednou rozběhovou dráhou a dvěma doskočišti. V zatravněné výseči mezi odbočkou s vodním příkopem a zadní autovou čarou fotbalového stadionu je umístěna zpevněná startovací plocha pro požární sport. Atletický ovál a fotbalové hřiště jsou odvodněny drenážním systémem, který je napojen do soustavy akumulačních jímek s přepadem do dešťové kanalizace. Pro zalévání přírodního trávníku je navržen systém umělého zavlažování, který je zásobován vodou z akumulačních jímek napájených dešťovou kanalizací, výtlačným vodovodem z vrtu v parku Benátky případně z vodovodního řadu. Výtlačný vodovod není v současné době realizován.

 

Provozovatelem atletického stadionu je Město Česká Třebová
Tel.: +420 465 500 153 (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 
Rozpis využití atletického stadionu,
Email: epodatelna@ceska-trebova.cz